• Головна
  • Влада
  • Стало вiдомо, якi подарунки мають право приймати посадовцi
Влада

Стало вiдомо, якi подарунки мають право приймати посадовцi

Стаття 23 Закону України “Про запобiгання корупцiї” визначає основнi аспекти, що стосуються отримання подарункiв особами, уповноваженими на виконання функцiй держави.

Про це повiдомляє управлiння Держпродспоживслужби в областi, iнформує Трибуна.

Напередоднi Новорiчних та Рiздвяних свят варто згадати про окремi заборони, що iснують пiд час отримання подарункiв. Закон визначає власне саме поняття подарунка (це грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, якi отримуються безкоштовно, або за цiною нижче мiнiмальної ринкової). Першочергово слiд звернути увагу на те, що заборонено отримувати подарунки вiд пiдлеглих осiб (тих, якi перебувають в пiдпорядкуваннi), а також у зв’язку з виконанням обов’язкiв державного службовця (наприклад, пiд час здiйснення державного нагляду).

У той же час, Закон дозволяє отримувати подарунки, що вiдповiдають загальновизнаним уявленням про гостиннiсть (окрiм вищезазначених випадкiв). Щоправда навiть тут iснують обмеження для держслужбовцiв. Так, вартiсть подарунка не може перевищувати розмiру 1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на день прийняття дарунка (станом на 01.12.2018 – 1921 грн.). Також сукупна вартiсть подарункiв, отриманих вiд однiєї особи (групи осiб) протягом року, не може перевищувати 2 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, встановлених на 1 сiчня поточного року.

Разом з тим, зазначенi обмеження не поширюються на подарунки, якi – даруються близькими особами; – одержуються як загальнодоступнi знижки на товари, послуги, загальнодоступнi виграшi, призи, премiї, бонуси.

Варто також нагадати, що у разi надходження пропозицiї щодо неправомiрної вигоди або подарунка, незважаючи на приватнi iнтереси, особи, уповноваженi на виконання функцiй держави, зобов’язанi невiдкладно вжити наступних заходiв: – вiдмовитися вiд пропозицiї; – за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю; – залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа спiвробiтникiв; – письмово повiдомити про пропозицiю безпосереднього керiвника (за наявностi) або керiвника вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, спецiально уповноважених суб’єктiв у сферi протидiї корупцiї.

Схожі новини

У Кропивницькому порушили питання видачі дозволів на розміщення МАФів

Богдана Прядко

У Кропивницькому оголосили переможців Громадського бюджету 2019

У Кропивницькому вперше вручили художню премію